Vil du bli en vinner i fremtidens jobbmarked

Bygg og anlegg er i skrivende stund den næringen hvor det skapes flest arbeidsplasser, skriver lærer Bernt Madsen ved Åsane vgs i dette innlegget.

 

 

Selvsagt vil du det, og hvem vil ikke det!? Det nærmer seg 1. mars. Denne datoen kan være et mareritt for både foreldre og elever. Ikke minst det siste. Dette er datoen tusentalls unge kanskje skal gjøre valget for hva de skal jobbe med i fremtiden. Mulighetene er så uendelig mange. Og valgene kan være svært vanskelige.

Det du bør ha fokus på er hvordan ser fremtiden ut.

– Er jobben jeg går inn i, og ønsker å jobbe med, like attraktiv og viktig om 10, 15, 20 eller 30 år?

– Eller enda lengre frem?

– Finnes det etterutdanningsmuligheter hvis jeg skulle få lyst eller anledning til det?

Valg, valg, valg… Hele tiden er det nå snakk om å gjøre valg. Det rette valget. For deg. Kanskje dette kan gi deg noen tips om valgmuligheter og videreutdanningsmuligheter:

Som det står i overskriften: Vil du bli en vinner i fremtidens jobbmarked?

Hvis ja: Velg utdanning innen bygg og anlegg i dag! Hvorfor? Fordi bygg- og anleggsvirksomheten i Hordaland aldri har vært større! Spørsmålet du skal stille deg er om du vil være en del av disse byggeplanene, og være med å skape fremtidens Hordaland…

Bygg og anlegg er i skrivende stund den næringen hvor det skapes flest arbeidsplasser. Det er ikke bare et stort behov for fagarbeidere innen de ulike byggfagene, men også ingeniører og teknikere som kan legge til rette for, planlegge, utvikle og gjennomføre små og store prosjekter framover. En av de store fordelene med å velge et av de mange yrkene innen byggfagene, er den unike muligheten du har for selvstendig jobbing, videre påbygging eller spesialisering. Altså mange, og kanskje livslange, karrieremuligheter avhengig av hva du selv har ambisjoner om, og forutsetninger for å gjøre. Dette er også yrker og bransjer som aldri forsvinner.

Behovet for kvalifiserte fagfølk vil det alltid være behov for. Eksempelvis MÅ alle ha strøm, tette hus, tette bad, og alle MÅ ha vann inn, og andre ting ut… Og det er vel heller ingen ulempe at du får lønn under utdanningen! Hordaland har flere hundre lærebedrifter innen bygg og anlegg med et bredt spekter av ulike fag. Bedriftene har svært ofte lang erfaring med utdanning av lærlinger, og samarbeider tett med de videregående skolene i fylket.

Opplæringen i bedriftene blir tilrettelagt slik at du vil oppleve en meningsfylt hverdag med spennende utfordringer. Du vil gjennom læretiden få brukt dine evner og videreutviklet dine ferdigheter. Den kompetansen du tilegner deg i læretiden gjør deg rustet til å ta fagbrev når den tid kommer, og en sikker fremtid innen bygg anlegg.

Du har sikkert lest i media der det ofte snakkes om at innleid utenlandsk arbeidskraft dominerer byggebransjen i Hordaland. Dette er en sannhet med en god del modifikasjoner. I en del år var det veldig høy aktivitet i bransjen, hvor de så seg nødt til å leie inn arbeidskraft, men fra seriøse bemanningsbyråer.

Dette ble gjort grunnet manglende norsk arbeidskraft, og mangel på norsk ungdom som søkte byggfagene.

Nå har dette snudd, og bedriftene i byggebransjen viser i stor grad vilje og evne til å redusere andelen innleid utenlandsk arbeidskraft, til fordel for satsing på egne lærlinger og skolering av egen arbeidskraft.

Men fortsatt vil det nok tidvis være noe innleie når «toppene i utbyggingen» krever det, men dette blir nok unntakene og ikke regelen. Dessuten er tariffavtaler i byggfagene allmenngjort, og det er ikke lenger noe å spare for bedriftene å velge innleie av utenlandsk arbeidskraft framfor å satse på egne ansatte. Opplæringsbedriftene forteller uten unntak om et økende behov for nye lærlinger. Faktisk flere hundre bare her i Hordaland! I tillegg samarbeider samtlige av de videregående skolene med ulike bedrifter og opplæringskontorer.

Dette samarbeidet fører til at elevene i de videregående skolene får prøve seg i ulike yrker, alt etter hva de selv ønsker. Svært ofte fører denne utplasseringen til at de som skikker seg ordentlig, også får læreplass i bedriften de er utplassert i. Ikke sjelden allerede før skoleåret er ferdig. Skulle du eksempelvis ønske å utdanne deg til rørlegger, er det et yrke som trenger 60-70 nye lærlinger hvert år framover.

I 2014 tegnet OPPRØR (Opplæringskontoret for Rørleggerfaget) hele 77 nye lærekontrakter, og det er faktisk ny rekord. Aldri har det vært tegnet flere lærekontrakter i rørleggerfaget! Med andre ord er det svært sannsynlig at du vil kunne skaffe deg en sikker jobb i et yrke det alltid vil være behov for.

Et yrke for både hode og hender, med mange og ulike arbeidsoppgaver I Hordaland Fylkeskommune er det pr i dag kun to VG2 KEM-klasser (Klima, Energi og Miljøteknikk) som bl.a utdanner rørleggere, og de ligger på Åsane vgs. Dermed er det slik at det samarbeidet Åsane vgs har med OPPRØR, fører til at bortimot 100 prosent av elevene her får læreplass etter endt skolegang!

Dette skjer fordi etterspørselen etter nye lærlinger er flere ganger høyere enn elevtallet innen denne utdanningen. Skulle du etter å ha gjort ferdig læretiden din og tatt fagbrev som rørlegger, få lyst til å etterutdanne deg, er mulighetene mange. Du kan utdanne deg til rørleggermester, KEM-teknikker, ta en bachelorgrad som gir deg status som VVS-ingeniør, eller kanskje du vil ta en mastergrad og ende opp som sivilingeniør?

Ettertraktet blir du uansett! Mulighetene er mange, men valget er ditt. Et godt tips er altså å starte med VG1 Bygg- og Anleggsteknikk, eller et av de ulike VG2 løpene som det er tilbud om, dersom du allerede går på VG1.

Nå har du forhåpentligvis fått en del å tygge på, og ønsker du å vite mer kan du kontakte opplæringskontorene direkte som du finner ved å gå inn på www.yrkeslabyrinten.no Som de sier ved Kommune -og Stortingsvalg: HA ET GODT VALG, OG LYKKE TIL! Vi trenger fagfolk i fremtiden også!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *