-Ikke reduser inntak av lærlinger i år!

Det er den klare meldingen til industribedriftene i Hordaland fra Tom Knudsen som er regiondirektør i NHO Hordaland.

NHOs kompetansebarometer viser at 6 av 10 medlemsbedrifter i NHO melder om et øket behov for fagarbeidere, og størst er etterspørselen innenfor bygg og anlegg, elektrofag og industriell produksjon.

– Jeg ser med uro på at søkertallene i Hordaland innenfor industrifag går ned, stikk i strid med det bedriftene melder inn som behov, sier Knudsen.

Flere velger yrkesfag

Det er positivt at trenden har snudd og at flere enn tidligere søker seg til yrkesfag i Hordaland. Både bygg og anlegg og elektrofag opplever en økning i søkertallet. Det som er urovekkende for regiondirektøren er at teknikk og industriell produksjon (TIP) har hatt en nedgang av søkere på 23 prosent. Linjen har 242 færre søkere enn i fjor.

-Den siste tidens overskrifter om fallende oljepris og nedbemanninger kan være en medvirkende faktor her.

– Den nedgangen som vi ser i år kan føre til at vi om to år får færre søkere til læreplasser til industrien i fylket. Når vi ser på kompetansebehovet som bedriftene melder inn kan nedgangen vise seg å være svært uheldig for bransjen. Derfor må ikke industribedriftene unnlate å ta inn søkere til læreplasser i år.

– Vår klare anbefaling er derfor å ta inn lærlinger som aldri før, i år og til neste år, for å sikre fremtidig kompetanse i bedriftene, sier Tom Knudsen.

Ingeniører med fagbrev er ettertraktet

I kompetansebarometeret har NHO også spurt medlemsbedriftene hvilke faktorer som er viktig ved ansettelse av ingeniører. 27 prosent av bedriftene mener en ingeniør er særlig ettertraktet om de også har et fagbrev.

– Det viser hvor viktig det er å fullføre et fagbrev, og at fagbrev er en utmerket karrierevei til å bli ingeniør. Bedriftene våre etterspør folk som kan et fag, sier Knudsen.

www.nho.no/Hordaland

6 kjappe om energi i boliger: Bygg- og norgesmester Margarita Håland

Enova presenterer ulike eksperters syn på energi og energisparing i norske boliger. Er nordmenn opptatt av å spare energi? Hvorfor bør de være opptatt av det? Og hvilke tips har ekspertene til de som ønsker å redusere energibruken sin? Denne uka er det energirådgiver og norgesmester i kickboksing Margarita Håland som kommer med hardtslående argument.

Håland jobber i Byhus AS  – en byggmesterbedrift i Bergen med 12 tømrere. To av tømrerne er også energirådgivere. Selskapets virksomhet er oppføring og ombygging av bygg innen bolig og næring. Byhus er tilknyttet HUS Gruppen.

Byggmester, energirådgiver og norgesmester i kickboksing, Margarita Håland, Byhus AS

1. Er norske boligeiere opptatt av energibruk?

Ja, det vil jeg si. Jeg opplever at bokomfort er den aller viktigste årsaken til energieffektivisering, mens strømkostnadene kommer som nest viktigste argument. Jeg ser også at stadig flere blir opptatt av miljø og klima. Bare det siste året har interessen for energibesparende løsninger økt betraktelig.

2. Hvorfor bør boligeiere være mer opptatt av det?

Det er viktig å ta klimautfordringene på alvor og tenke på de som kommer etter oss. Det vil si at alle kan bidra til å redusere den totale energibruken og dermed også det totale utslippet.

3. Hvilke tips har du til boligeiere som ønsker å redusere sitt energiforbruk?

Det finnes mange gode og enkle energibesparende tiltak som man kan ta i bruk. Senk innetemperaturen i rom du ikke bruker mye. Det er for eksempel både smart og behagelig å ha det kjølig på soverommet. Dårlige vinduer er ofte hovedårsaken til at varmen forsvinner raskt. Isolasjon i vegger og tak er også viktig, spesielt for eldre boliger. Velg fornybare varmekilder. Det fører med seg store engangsutgifter, men er lønnsomt på sikt.

4. Tror du Enovatilskuddet kan bidra til at flere iverksetter energitiltak i hjemmet?

Den nye ordningen gjør at det er mye lettere for folk å få støtte til flere kostbare energitiltak. Mange dropper ofte å søke om støtte på forhånd hvis det stilles store krav til søkeren. Jo enklere det er å få tilbake penger, desto flere vil være interessert i støtteordningen.

5. Om du ser ti år frem i tid, tror du folk er mer eller mindre opptatt av energibruken i hjemmet?

Jeg føler at interessen for energieffektivisering og miljøvennlige oppvarmingsløsninger blir stadig større. Det skyldes flere ting. Jeg tror at flere begynner å ta klimautfordringene vi står overfor på alvor og ønsker å bidra til å redusere det samlede klimagassutslippet. I tillegg blir Enovatilskuddet mer kjent blant boligeiere, noe som gjør at terskelen for å komme i gang med større rehabiliterings- og oppgraderingsprosjekter blir litt lavere.

6. Hva gjør du selv for å spare energi?

Jeg prøver bl.a. å bruke lite strøm til oppvarming. Personlig trives jeg godt med en innetemperatur på 18 grader. Jeg vurderer også å kjøpe en hybrid- eller elbil.

 

http://www.enova.no/presse/pressesenter/presserom/presserom/885/1904/#/news/6-kjappe-om-energi-i-boliger-bygg-og-norgesmester-margarita-haug-109783?utm_campaign=send_list

Bygg og anlegg er den store vinneren

Ungdom i Hordaland søkjer seg til bygg og anlegg som aldri før. Bygg og anlegg er den store vinnaren
455 elevar, som skal byrje på vidaregåande skule, satsar på utdanning innan bygg- og anleggsbransjen. Det er 70 fleire enn i fjor.

image

Mange ønskjer å jobbe innan bygg- og anleggsbransjen, her frå Voss vidaregåande skule.

Svært gledelege tal
– Dette er svært gledelege tal. Bygg- og anleggsbransjen har slitt i nokre år med søknadstal på veg nedover. No ser det ut til at denne trenden er i ferd med å snu. Bygg- og anlegg omfattar mange ulike fagbrev og er svært viktig for næringslivet og samfunnet, seier fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Auke på 20 prosent
Auken i interessa for bygg- og anleggsfag er på heile 20 prosent. Dette går fram av dei førebelse søkjartala til vg1 i Hordaland.  Andre vinnarar, hos elevane som skal byrje på vidaregåande skule, er idrettsfag med ein auke på 45 elevar, media og kommunikasjon med ein auke på 25 elevar og helse- og oppvekstfag med ein auke på 21 elevar.

Redusert oljeaktivitet
Den yrkesretta utdanninga som har opplevd størst nedgang er teknikk og industriell produksjon (TIP) med 23 prosent. Linja har 242 færre søkjarar enn i fjor med ein nedgang frå 1057 til 815 søkjarar.
Teknikk og industriell produksjon er grunnutdanninga for oljebaserte fag. Nedgangen kan forklarast med reduksjon i oljeaktivitetane.

Høg kvalitet
– Med atterhald om at tala enno er ferske, og treng meir bearbeiding, ser det ut til at søkjartalet held seg stabilt for den fylkeskommunale vidaregåande skulen. Det tek vi som eit signal om at våre skular held høg kvalitet og at tilbodet freistar dei unge, seier fylkesordføraren.

Lite endringar
Elles er det lite endringar frå i fjor og svært stabile søkjartal til den vidaregåande skulen i Hordaland. Årskullet som går ut frå ungdomsskulen har auka med 86 elevar frå i fjor til 6289. Totalt har 7633 elevar søkt plass på vg1 i den vidaregåande skulen i Hordaland. Den enkelte søkjar får svar på tildelt skuleplass i byrjinga av juli.
Www.hordaland.no