Lang utdannelse er ikke nødvendigvis høy kompetanse!

– Årevis med studier er ikke den eneste veien

Samfunnet stiller for høye forventninger til hvor mange år unge skal studere. Det mener 3 av 4 nordmenn i en ny undersøkelse fra NHO.

Behovet for fagarbeidere i årene fremover er stort. Illustrasjonsfoto: Worldskills Norway.

1. mars går søknadsfristen ut for videregående skole. 72 prosent av nordmenn mener samfunnet stiller for høye forventninger til ungdommen når det gjelder utdanning, yrkesvalg og hvor mange år de skal studere. Det viser en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for NHO.

– Vi må ikke la alle unge tro at årevis med studier er den eneste veien til et godt liv, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

Behovet for fagarbeidere i årene fremover er stort. Fag- og svennebrev er de meste etterspurte utdanningen fra NHOs bedrifter de neste 5 årene, viser NHOs kompetansebarometer for 2015.

I tillegg viser tall fra SSB at vi i 2025 kan mangle så mye som 30 000 fagarbeidere, bare innenfor bygg og anlegg. Men er de unge og foreldre godt nok orienterte om mulighetene ved å velge yrkesfag?

Foreldrenes rolle

Foreldre er viktige samtalepartnere for barna når de skal velge videregående utdanning. NHOs undersøkelse viser:

  • 9 av 10 foreldre sier de kommer til å rådgi sitt barn i en studie- og karriereplan.
  • 2 av 3 foreldre med barn i ungdomsskolen opplever at barna vektlegger deres studie- og karriereråd.
  • 8 av 10 nordmenn svarer at de oppfatter yrkesfag som en attraktiv karrierevei.

Likevel er det i dag altfor få ungdom som velger denne veien, sett opp mot hvor mye yrkesutdannet arbeidskraft samfunnet trenger i årene fremover.

– Foreldre som mener yrkesfaglig utdanning ikke passer for barna deres, tar ofte feil. Hovedproblemet er mangel på kunnskap om de mulighetene yrkesfag gir, skriver daglig leder i Kronprinsparets fond Solfrid Flateby i en kronikk til NRK Ytring.

Mange muligheter

Yrkesfag åpner nemlig for ca. 170 ulike yrker.

  • Men 7 av 10 mødre vet ikke at det finnes over 150 yrker å velge mellom. Slår man foreldrene sammen, er det 6 av 10 som ikke vet det.

– Mange foreldre tenker nok at å velge studiespesialiserende er det tryggeste valget for sine barn, og lobber dermed for dette på hjemmebane. Det er viktig at vi øker kunnskapsnivået til foreldre om alle mulighetene som finnes, så de kan bli enda bedre karriereveiledere for sine barn, sier Skogen Lund.

  • 6 av 10 har ambisjoner på vegne av barna.
  • Foreldrenes inntekt har mye å si; 46 % av de som har under 400 000 i året sier de har ambisjoner på vegne av barna, mens 66 % av de med inntekt over 1. millioner svarer det samme.

https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Kompetanse-og-utdanning/samfunnet-stiller-for-hoye-forventninger-til-hvor-mange-ar-unge-skal-studere/

Signerte lærekontrakt etter eit halvt år på skule

– De må love å gjere så godt de kan. Eg håpar å sjå dykk att under tildelinga av fagbrev om nokre år, sa fylkesordførar Tom-Christer Nilsen til dei 29 nye elevane på vekslingsmodellen. No har dei fått lærekontrakt og skal ut i lære etter eit halvt år på skulebenken.

Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen gratulerte alle elevane på vekslingsmodellen som har fått lærekontrakt, her med dei 20 elevane på helse- og omsorgsfag ved Olsvikåsen videregående skole som har fått lærekontrakt med Bergen kommune.
Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen gratulerte alle elevane på vekslingsmodellen som har fått lærekontrakt, her med dei 20 elevane på helse- og omsorgsfag ved Olsvikåsen videregående skole som har fått lærekontrakt med Bergen kommune. (foto: Bjarte Brask Eriksen)

Skal bli tømrar
I staden for to år på skule og så to år i lære, vekslar elevane på vekslingsmodellen mellom skule og lære dei fire åra fram til fagbrev.
– Eg visste at eg ville byrje på vekslingsmodellen, for eg vil bli tømrar, men vil ikkje gå to år på skule før eg går i lære. No får eg mykje meir praksis i byrjinga. Eg har hatt to prøveveker. Planen er å ta fagprøve, seier Martin Byrknes frå Askøy.

Nøgd med lærlingen
Byrknes er elev på vekslingsmodellen ved Slåtthaug videregående skole og fått lærekontrakt med Askøy Byggsenter AS.
– Vi er svært nøgde. Dette er den første lærlingen vi får med vekslingsmodellen, seier byggmeister Bjørn Jakobsen i Askøy Byggsenter. Dei neste 3,5 åra skal Martin Byrknes veksle mellom læretid i firmaet og undervising i tømrarfaget ved Slåtthaug videregående skole.

– Eg visste at eg ville byrje på vekslingsmodellen for eg vil bli tømrar, seier Martin Byrknes som har fått lære-kontrakt med Askøy Byggsenter AS og byggmeister Bjørn Jakobsen.
– Eg visste at eg ville byrje på vekslingsmodellen for eg vil bli tømrar, seier Martin Byrknes som har fått lærekontrakt med Askøy Byggsenter AS der byggmeister Bjørn Jakobsen også jobbar.

Spennande
– Det blir spennande å følgje elevane gjennom vekslingsmodellen til gode fagarbeidarar, seier rektor Liv Rønning ved Slåtthaug videregående skole.

Interesse og motivasjon
Inge Bauge, dagleg leiar i Byggmestrenes Servicekontor AS, har formidla lærekontraktane.
– Dette er positiv ungdom. Dei har vist interesse og motivasjon for faget. Etter 3,5 år i lære reknar eg med at dei får ei trygg framtid. Om 10 år vil det bli behov for 30.000 nye fagarbeidarar, seier Inge Bauge.

Ikkje fråfall
Ni tømrarelevar ved Slåtthaug videregående skole har signert lærekontrakt. Ved Olsvikåsen videregående skole har 20 elevar fått lærekontrakt, 10 i helsearbeidarfaget og 10 i barne- og ungdomsarbeidarfaget. Rektor
Inger Lise Thorstensen er stolt.
– Vi har mange flinke elevar. Vi ser at både det første og andre kullet har svært gode resultat. Det er flott at det går så bra. Vi har ikkje hatt fråfall på vekslingsmodellen til no. Alle er framleis med, både det første og det andre kullet. Vi er glade for at det er så gode resultat. Lærarane berre skryt av elevane. Det er slike elevar vi vil ha, seier rektor Inger Lise Thorstensen.

Fire elevar som veit kva dei vil: Jobbe med unge og eldre i Bergen kommune. Dei skal gå 3,5 år i lære på sju-keheimar og barnehagar og ta fagbrev: Mia Stjernen (f.v.), Rebekka Hansen, Benedikte Yddal og Henriette Norvalls.
Fire elevar som veit kva dei vil: Jobbe med unge og eldre i Bergen kommune. Dei skal gå 3,5 år i lære på sjukeheimar og barnehagar og ta fagbrev: Mia Stjernen (f.v.), Rebekka Hansen, Benedikte Yddal og Henriette Norvalls.

God sjanse til fast jobb
Bergen kommune har skrive lærekontrakt med alle 20 elevane. Dei går no i lære i institusjonar, sjukeheimar og barnehagar.
– Vi ønskjer oss tilsette med fagbrev, og det får desse 20 elevane. Å ha tilsette med fagbrev er viktig for Bergen kommune. Vi vil helst ikkje ha tilsette utan fagbrev. Framover har vi behov for mange innan helse og omsorgsfaget. Elevane har gode sjansar til å få fast jobb i kommunen, men eg kan ikkje love dei jobb, seier Marie Støldal i Bergen kommune, avdeling helse og omsorg.

På sjukeheim
Rebekka Hansen er ei av dei 20 som har fått lærekontrakt.
– Eg visste kva eg ville og har fått lærekontrakt på ein sjukeheim. Eg har alt vore tre veker i praksis. Det har gått fint. Eg hadde trudd at det var verre å byrje i jobb, seier Rebekka Hansen.

http://www.hordaland.no/Aktuelt/Nyhende/Signerte-larekontrakt-etter-eit-halvt-ar-pa-skule/

Bygg Cup 2015

markhus-vinnerne_2015

Byggmester Markhus AS´ vinnerlag tok et napp i vandrepokalen i år igjen.

Ny cup til Markhus

Det måtte ekstraomgang til før årets Bygg cup ble avgjort i Bergen. Byggmester Markhus AS klarte det i år igjen.

I finalen mot Veidekke så det lenge mørkt ut for Byggmester Markhus AS.

Viseformann i Byggmesterforbundet Geir Ove Lunde overrekker vandrepokalen til Bjørn Rune Markhus. (Begge foto: Inge Bauge)
Viseformann i Byggmesterforbundet Geir Ove Lunde overrekker vandrepokalen til Bjørn Rune Markhus. (Begge foto: Inge Bauge)

Veidekke fikk kjapt inn tre skåringer, før Markhus snudde kampen. Ved full tid sto det 4-4 og lagene gikk til ekstraomganger med første mål vinner. Etter 30 sekunder skåret Markhus-laget, og seieren var deres. I år som i fjor.

I alt var det 20 lag med i cupen som gikk i Vestlandshallen lørdag. De fleste av lagene fra medlemsbedrifter i Byggmesterforbundet.

Fra sidelinjen rapporterer daglig leder i Byggmesterforbundet Vest, Inge Bauge, at det var høyt nivå på spillet i denne cupen. Det er tydelig at de fleste tømrerne spiller fotball på fritiden

http://byggmesteren.as

 

 

Vil du bli en vinner i fremtidens jobbmarked

Bygg og anlegg er i skrivende stund den næringen hvor det skapes flest arbeidsplasser, skriver lærer Bernt Madsen ved Åsane vgs i dette innlegget.

 

 

Selvsagt vil du det, og hvem vil ikke det!? Det nærmer seg 1. mars. Denne datoen kan være et mareritt for både foreldre og elever. Ikke minst det siste. Dette er datoen tusentalls unge kanskje skal gjøre valget for hva de skal jobbe med i fremtiden. Mulighetene er så uendelig mange. Og valgene kan være svært vanskelige.

Det du bør ha fokus på er hvordan ser fremtiden ut.

– Er jobben jeg går inn i, og ønsker å jobbe med, like attraktiv og viktig om 10, 15, 20 eller 30 år?

– Eller enda lengre frem?

– Finnes det etterutdanningsmuligheter hvis jeg skulle få lyst eller anledning til det?

Valg, valg, valg… Hele tiden er det nå snakk om å gjøre valg. Det rette valget. For deg. Kanskje dette kan gi deg noen tips om valgmuligheter og videreutdanningsmuligheter:

Som det står i overskriften: Vil du bli en vinner i fremtidens jobbmarked?

Hvis ja: Velg utdanning innen bygg og anlegg i dag! Hvorfor? Fordi bygg- og anleggsvirksomheten i Hordaland aldri har vært større! Spørsmålet du skal stille deg er om du vil være en del av disse byggeplanene, og være med å skape fremtidens Hordaland…

Bygg og anlegg er i skrivende stund den næringen hvor det skapes flest arbeidsplasser. Det er ikke bare et stort behov for fagarbeidere innen de ulike byggfagene, men også ingeniører og teknikere som kan legge til rette for, planlegge, utvikle og gjennomføre små og store prosjekter framover. En av de store fordelene med å velge et av de mange yrkene innen byggfagene, er den unike muligheten du har for selvstendig jobbing, videre påbygging eller spesialisering. Altså mange, og kanskje livslange, karrieremuligheter avhengig av hva du selv har ambisjoner om, og forutsetninger for å gjøre. Dette er også yrker og bransjer som aldri forsvinner.

Behovet for kvalifiserte fagfølk vil det alltid være behov for. Eksempelvis MÅ alle ha strøm, tette hus, tette bad, og alle MÅ ha vann inn, og andre ting ut… Og det er vel heller ingen ulempe at du får lønn under utdanningen! Hordaland har flere hundre lærebedrifter innen bygg og anlegg med et bredt spekter av ulike fag. Bedriftene har svært ofte lang erfaring med utdanning av lærlinger, og samarbeider tett med de videregående skolene i fylket.

Opplæringen i bedriftene blir tilrettelagt slik at du vil oppleve en meningsfylt hverdag med spennende utfordringer. Du vil gjennom læretiden få brukt dine evner og videreutviklet dine ferdigheter. Den kompetansen du tilegner deg i læretiden gjør deg rustet til å ta fagbrev når den tid kommer, og en sikker fremtid innen bygg anlegg.

Du har sikkert lest i media der det ofte snakkes om at innleid utenlandsk arbeidskraft dominerer byggebransjen i Hordaland. Dette er en sannhet med en god del modifikasjoner. I en del år var det veldig høy aktivitet i bransjen, hvor de så seg nødt til å leie inn arbeidskraft, men fra seriøse bemanningsbyråer.

Dette ble gjort grunnet manglende norsk arbeidskraft, og mangel på norsk ungdom som søkte byggfagene.

Nå har dette snudd, og bedriftene i byggebransjen viser i stor grad vilje og evne til å redusere andelen innleid utenlandsk arbeidskraft, til fordel for satsing på egne lærlinger og skolering av egen arbeidskraft.

Men fortsatt vil det nok tidvis være noe innleie når «toppene i utbyggingen» krever det, men dette blir nok unntakene og ikke regelen. Dessuten er tariffavtaler i byggfagene allmenngjort, og det er ikke lenger noe å spare for bedriftene å velge innleie av utenlandsk arbeidskraft framfor å satse på egne ansatte. Opplæringsbedriftene forteller uten unntak om et økende behov for nye lærlinger. Faktisk flere hundre bare her i Hordaland! I tillegg samarbeider samtlige av de videregående skolene med ulike bedrifter og opplæringskontorer.

Dette samarbeidet fører til at elevene i de videregående skolene får prøve seg i ulike yrker, alt etter hva de selv ønsker. Svært ofte fører denne utplasseringen til at de som skikker seg ordentlig, også får læreplass i bedriften de er utplassert i. Ikke sjelden allerede før skoleåret er ferdig. Skulle du eksempelvis ønske å utdanne deg til rørlegger, er det et yrke som trenger 60-70 nye lærlinger hvert år framover.

I 2014 tegnet OPPRØR (Opplæringskontoret for Rørleggerfaget) hele 77 nye lærekontrakter, og det er faktisk ny rekord. Aldri har det vært tegnet flere lærekontrakter i rørleggerfaget! Med andre ord er det svært sannsynlig at du vil kunne skaffe deg en sikker jobb i et yrke det alltid vil være behov for.

Et yrke for både hode og hender, med mange og ulike arbeidsoppgaver I Hordaland Fylkeskommune er det pr i dag kun to VG2 KEM-klasser (Klima, Energi og Miljøteknikk) som bl.a utdanner rørleggere, og de ligger på Åsane vgs. Dermed er det slik at det samarbeidet Åsane vgs har med OPPRØR, fører til at bortimot 100 prosent av elevene her får læreplass etter endt skolegang!

Dette skjer fordi etterspørselen etter nye lærlinger er flere ganger høyere enn elevtallet innen denne utdanningen. Skulle du etter å ha gjort ferdig læretiden din og tatt fagbrev som rørlegger, få lyst til å etterutdanne deg, er mulighetene mange. Du kan utdanne deg til rørleggermester, KEM-teknikker, ta en bachelorgrad som gir deg status som VVS-ingeniør, eller kanskje du vil ta en mastergrad og ende opp som sivilingeniør?

Ettertraktet blir du uansett! Mulighetene er mange, men valget er ditt. Et godt tips er altså å starte med VG1 Bygg- og Anleggsteknikk, eller et av de ulike VG2 løpene som det er tilbud om, dersom du allerede går på VG1.

Nå har du forhåpentligvis fått en del å tygge på, og ønsker du å vite mer kan du kontakte opplæringskontorene direkte som du finner ved å gå inn på www.yrkeslabyrinten.no Som de sier ved Kommune -og Stortingsvalg: HA ET GODT VALG, OG LYKKE TIL! Vi trenger fagfolk i fremtiden også!

Tømrerlærling fra Hordaland gikk av med seieren i Yrkes-NM

\arenarom.nho.no@SSL\DavWWWRoot\rom\byggmesterforbundet\Medie bibliotek 2\Yrkes-NM 2014\Pressemelding\Eirik Henriksen Karstad - vinner NM tømrerfag 01.jpg

Eirik Henriksen Karstad fra Os i Hordaland vant gull i tømrerfaget under Yrkes-NM i Trondheim Spektrum i går. Eirik er lærling på andre året hos byggmesterfirmaet Dørmænen & Eide AS i Laksevåg.

Konkurransen har pågått i tre dager. Oppgaven gikk ut på å bygge en lekestue, og det har vært jevnt mellom de fire tømrerlærlingene som kjempet om NM-tittelen. 

Sølvmedaljen gikk til Dag Erik Rædergård fra Sør-Trøndelag. Robert Georg Sundby fra Buskerud tok tredjeplass, og Tore Aakerli, Sør-Trøndelag ble nummer fire.

 

Fornøyde deltakere: Dag Erik Rædergård (2. plass), Eirik Henriksen Karstad (1. plass), Tore Aakerli (4. plass), Robert Georg Sundby (3. plass).

Arrangørene for tømrerkonkurransen, Byggmesterforbundet og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg – EBA, er strålende fornøyde med innsatsen til alle de fire lærlingene.

– Vi kunne ikke fått vist frem faget på en bedre måte enn dette, sier Frank Ivar Andersen, daglig leder i Byggmesterforbundet. Omkring 20.000 besøkende har vært innom Trondheim Spektrum i løpet av konkurransedagene. – Vi håper dette vil være med og inspirere ungdom til å søke seg til byggfag.
   

De fire deltakerne i arbeid.
 

Eirik Henriksen Karstad er lærling gjennom Byggmestrenes Servicekontor i Bergen som har vært med som støtteapparat under hele konkurransen. Også Eiriks arbeidsgiver Dørmænen & Eide har fulgt sin lærling, og det var stor jubel da Eirik gikk av med seieren.

 

Daglig leder Roald Dørmænen og flere ansatte i Dørmænen & Eide AS var til stede for å heie fram sin tømrerlærling. 
I et tidligere intervju i bladet Byggmesteren sier Eirik om sin arbeidsgiver at han stortrives i firmaet.

– Jeg er akkurat nå eneste lærling, så jeg blir skikkelig utfordret. Dette her vil jeg fortsette med fremover også – det er så bra! Planene for framtida er å ta fagbrevet og så se hva som skjer, avslutter han.

Vi er sikker på at framtidsutsiktene er lyse både for den nybakte Norgesmesteren og for de andre tre deltakerne, sier Frank Ivar Andersen.

Eirik Henriksen Karstad gratuleres av Frank Ivar Andersen, daglig leder i Byggmesterforbundet. Både vinneren og de andre deltakerne fikk overrakt en premie av Byggmesterforbundet og EBA i form av gavekort på byggevarehandel.